تکنولوژی

تولید پلاستیک از دی اکسید کربن

تولید پلاستیک از دی اکسید کربن

تولید پلاستیک از دی اکسید کربن با موفقیت عملی شد

دانشمندان فن آوری را کشف کرده اند که مي تواند دي اکسيد کربن را به پلاستيک تبديل کند.

دانشمندان کاتاليزوری را کشف کرده اند که قادر است از طريق بازيافت دي اکسيد کربن آن را به پلاستيک تبديل کند. اين فن آوري با جذب کربن مي تواند به ايجاد مکانيسمي براي توليد پلاستیک کمک کند.

با این اکتشاف، از پلاستیک تولیدی می توان براي توليد مواد مختلف استفاده نمود، در عين حال مي توان از میزان انتشار گازهاي گلخانه اي مضر نیز جلوگیری به عمل آورد.

این اکتشاف جدید دانشمندان همچنين وابستگي به سوخت هاي فسيلي را نیز کاهش خواهد داد.

يک تيم مجرب از دانشمندان متشکل از چندین دانشگاه معتبر دنیا، ايده تبديل دي اکسيد کربن به پلاستيک را با موفقيت آزمایش کرده اند.

خرید آسانسور

بازگشت به لیست