ظروف یکبار مصرف

فرآيند توليد ظروف يکبار مصرف گیاهی تجزيه پذير

فرآيند توليد ظروف يکبار مصرف گیاهی تجزيه پذير

فرايند توليد گرانول گياهي :

در اين مرحله مخلوط تهيه شده از نشاسته ذرت و مواد افزودني در ميکسر حرارتي به صورت کامپاند يکنواخت و هموژن در مي آيد. به نشاسته ی ذرت اصلاح شده، مواد افزودني چون موم عسل، اسيدهاي چرب گياهي، بيزوواکس و سلولز و … جهت ارتقاء خواص فيزيکي پليمر چون براقيت، نرمي و مقاومت حرارتي اضافه مي گردد و پس از مخلوط شدن کامل در ميکسرهاي حرارتي ويژه به صورت گرانول در آمده و به بخش اکستروژن منتقل مي گردد .

فرايند توليد ورق گياهي زيست تخريب پذير :

در مرحله بعد، مستربچ تهيه شده در مرحله قبل، وارد يک اکسترودر خاص با طراحي ويژه مارپيچ و سيلندر مختص پليمرهاي گياهي شده و پس از اکستروژن کامل از هد دستگاه (t-die) به صورت ورق خارج و وارد سيستم کلندر مي گردد. در کلندرها ورق تعيين ضخامت شده و پس از پرس خوردن و کاهش دما به صورت رول جمع آوري مي گردند. رول ورق گياهي با عرض مناسب بسته بندي و آماده ارسال به بخش دستگاه ترمو فرمينگ يا توليد انواع ظروف بسته بندي مي گردد .

توليد انواع ظروف بسته بندي زيست تخريب پذير :

در اين بخش ورق تهيه شده با ضخامت و پهناي معين وارد دستگاه ترموفرمينگ و وکيوم فرمينگ مي گردد . در اين دستگاه ورق در کوره حرارتي ابتدا تا دماي 80 درجه سانتيگراد پيش گرم و سپس در گرمکن اصلي به دماي حدود 120 درجه مي رسد. سپس ورق نرم شده وارد بخش قالب گيري شده و تحت خلاء ايجاد شده به فرم قالب در مي آيد و پس از فرمينگ برش خورده و بسته بندي نهايي ظروف انجام مي گيرد .

ميکس کردن نشاسته با ساير مواد افزودني :

در اين بخش نشاسته وارد ميکسر دور بالايي مي گردد. ساير مواد افزودني در اين مرحله به آن افزوده مي شود و عمل ميکسينگ تحت دما و فرآيند مشخصي صورت مي گيرد .

بعد از اينکه ميکسينگ با شرايط کنترل شده در زمان مشخص انجام گرديد، طي يک پروسه دمايي مشخص خنک شده و به صورت گرانول اوليه از دستگاه خارج شده و به سمت دستگاه اکسترودر هدايت مي گردد.

اکسترود کردن و توليد شيت :

نشاسته اي که در مرحله قبل توسط دستگاه ميکسر خاص به گرانول اوليه تبديل گرديد وارد اين دستگاه مي گردد . در اين اکسترودر نيز که از حساسيت منحصر به فردي برخوردار است تحت شرايط کنترل شده گرانول حرارت داده مي شود و اکسترود مي گردد، سپس با عبور از بين غلتک هاي دقيق تبديل به ورق مي گردد و سپس ورق توليد شده با دستگاه رول کن تبديل به رول مي گردد که مي تواند به همين صورت به انبار رول ها منتقل شود يا مستقيما به کنار دستگاه وکيوم فرمينگ يا پرشر فرمينگ براي تبديل شدن به ظروف يا ساير قطعاتي که توسط فرآيند وکيوم يا پرشر توليد مي گردند انتقال داده شود.

توليد ظروف :

شيت هايي که در مرحله قبل توليد گرديد به کنار دستگاه وکيوم فرمينگ يا پرشر فرمينگ انتقال داده مي شود . رول درون دستگاه قرار مي گيرد و دستگاه به صورت اتوماتيک آن را باز کرده و به صورت مرحله اي به درون مي کشد . سپس طي فرآيند ايجاد خلا يا با ايجاد فشار مثبت توسط قالب هاي طراحي شده قطعات مختلف مانند بشقاب، کاسه، ليوان و ساير قطعات توليد مي گردد .

برش لبه هاي اضافي و جدا کردن قطعات توليدي از ورق ها :

در مرحله قبل از هر بخش از ورق به صورت همزمان چندين قطعه توليد مي گردد که همه آنها در کنار هم قرار دارند و مي بايستي توسط دستگاهي لبه هاي اضافي برش خورده و همچنين قطعات از هم جدا گردند که اين عمل توسط دستگاه پانچ انجام مي گردد.

بازيافت مواد :

پس از برش لبه هاي اضافي و جدا نمودن قطعات از يکديگر، مواد اضافي دوباره وارد آسياب ضايعات شده و مواد را آسياب مي نمايد . اين مواد دوباره به ابتداي خط توليد و نزد ميکسرها هدايت مي گردد، سپس با نشاسته و افزودني ها به ميزان مشخص مخلوط شده سپس مجددا پروسه توليد آغاز مي گردد.

بسته بندي ظروف توليد شده :

پس از توليد، ظروف به بخش بسته بندي انتقال داده مي شوند و عمليات بسته بندي انجام مي شود .

ماشين آلات اصلي خط توليد شامل موارد زیر می شوند :

:: ميکسر حرارتي توليد گرانول گياهي

::اکسترودر دو مارپيچه توليد ورق گياهي

:: دستگاه وکيوم فرمينگ و توليد ظروف گياهي تخت مثل بشقاب، سيني و …

::دستگاه فرمينگ حرارتي و توليد ظروف گود مثل ليوان

:: دستگاه خشک کن مغناطيسي

:: دستگاه پانچينگ

:: دستگاه انتقال گرانول به قيف اکسترودر

:: دستگاه خردکن و بازيافت ضايعات

:: ست قالب ظروف گياهي

بازگشت به لیست