پلاستیک

کربن خنثی به چه معنی‌ است؟

اخیرا اصطلاحات زیست محیطی‌ زیادی را شنیده ایم در حالی‌ که مفهوم دقیق و شفافی از آن‌ها را نمی دانیم. در اینجا اصطلاح » کربن خنثی« و اهمیت آن توضیح داده می شود:احتمالا شما تصور می‌کنید که کربن خنثی یعنی‌ چیزی که دی اکسید کربن در جو آزاد نمی کند. این مفهوم تا اندازه‌ای در تعریف صحیح می‌باشد. ولیکن تعریفی‌ بسیار ساده از موضوع می‌باشد. ممکن است که دی اکسید کربن در اتمسفر آزاد شود و کماکان کربن خنثی باشد ولی‌ زمانی‌ که این اتفاق با کاهش دی اکسید کربن آزاد شده در جای دیگری به تعادل برسد.

کربن خنثی به چه معنی‌ است؟

کربن خنثی در حقیقت به میزان دی اکسید کربن خالص منتشر شده در اتمسفر هنگام سوزاندن مواد اطلاق می شود. سوزاندن این مواد می تواند میزان گاز کربن منتشر شده را از طریق دی اکسید کربن ذخیره شده در طول چرخه زندگی آنها را جبران کند. به عبارت دیگر آنها » کربن خنثی «یا »کربن صفر« هستند و در مجموع بار کربن را کاهش می دهند.

بیو پلاستیک‌ها مانند ظروف یکبار مصرف گیاهی ، کربن خنثی هستند حتی زمانی که سوزاندن آن‌ها باعث آزاد شدن دی اکسید کربن می شود. چگونه این امر میسر میشود؟ کربن موجود در بیو پلاستیک‌ها از فتو سنتز به وجود می آید که در آن دی اکسید کربن اتمسفر توسط گیاه ذخیره شده و به گلوکز تبدیل می شود. سپس گلوکز می تواند به ملکول‌های پیچیده تری مانند قند ها، نشاسته ها، روغن‌ها و پروتئین‌ها تبدیل شود. شکر‌ها و نشاسته‌ها به آسانی‌ به بیواتانول یا اسید لاکتیک‌ها تبدیل می شوند در حالی‌ که روغن‌ها به بیودیزل تبدیل می شوند. بنابراین کربن از اتمسفر خارج، برای چندین ماه در گیاه ذخیره شده و پس از احتراق سوخت‌های زیستی‌ دو مرتبه به اتمسفر باز گردانیده می شود. به ازای هر گرم دی اکسید کربن آزاد شده حاصل از احتراق یک بیو پلاستیک، چندین ماه پیش از طریق فتو سنتز یک گرم از اتمسفر حذف شده است. این تعادل کامل نشان دهنده این است که بیو پلاستیک‌ها مانند ظروف یک بار مصرف گیاهی کربن خنثی می باشند.

همچنین اصطلاح »کربن خنثی«می تواند برای توصیف انرژی که منجر به انتشار دی اکسید کربن نمی‌شود نیز اطلاق شود. به عنوان مثال، پنل‌های خورشیدی، توربین‌های بادی و آبی، که برق را بدون انتشار دی اکسید کربن آزاد می کنند.

گاهی اوقات برخی‌ شرکت‌ها یا سازمان‌ها برای جبران دی اکسید کربن آزاد شده از سوخت‌های فسیلی، درخت می کارند. این کار صرفا کربن خنثی محسوب نمی‌شود چرا که این نوع اندازه گیری کوتاه مدتی برای کربن فسیلی در اتمسفر آزاد شده و در درخت محبوس شده می باشد. برای اینکه عملی کاملا کربن خنثی محسوب شود، کربن باید تا میلیون‌ها سال در جایی‌ محبوس باشد. درخت‌ها فقط تا چند صد سال می توانند زندگی‌ کنند. پس از اینکه آن‌ها پوسیده شده و یا سوزانیده می شوند، کربن دو مرتبه به اتمسفر باز گردانیده می شود. هر چند ما هیچ راهی‌ برای دانستن اینکه آیا مردم در آینده قادر به نگهداری دوباره از درختان به هدف حبس کردن کربن خواهند داشت را نداریم.

به طور خلاصه، حرکت به سوی داشتن جامعه‌ای که کربن خنثی باشد، پروسه‌ای زمان بر است. مردم می توانند با استفاده از خرید ظروف گیاهی که نوعی بیوپلاستیک محسوب می شود و یا استفاده از انرژی‌های جایگزین به سمت داشتن جامعه‌ای کربن خنثی بروند. در مواردی که اجتناب از مصرف سوخت‌های فسیلی غیر ممکن است، مردم می توانند بر راندمان تمرکز کنند تا مصرف سوخت فسیلی خود را به کمترین حد برسانند و هنگامی که سوخت‌های زیستی‌ موجود و در دسترس باشند، از آنها استفاده کنند. این امر باعث میشود تا تاثیری روی میزان کربن موجود در اتمسفر نداشته باشند، به عبارتی آنها را به داشتن جامعه کربن خنثی نزدیک تر می‌کند.

بازگشت به لیست